Die Fledermaus. Photoalbum

ABOUT THE PERFORMANCE


Rosalinde - Maya Barkovskaya, Adel - Lidiya Svetozarova


Frank - Dmitry Skorikov, Eisenstein - Vadim Zaplechny


Rosalinde - Elena Mikhailenko, clowns Andrey Orekhov and Mikhail Laverov


Adele - Anna Grechishkina, Eisenstein - Vadim Zaplechny


Eisenstein  - Anatoly Ponomarev, clown - Mikhail Laverov


Blinde - Vladimir Bolotin, Eisenstein - Dmitry Ponomarev, Rosalinde - Maya Barkovskaya


Ida - Inna Zvenyatskaya, Clown - Eugene Ksionda


Frosch - Alexey Dedov

Eisenstein - Vasily Efimov, Rosalinde - Maya Barkovskaya


Falk - Maxim Perebeynos, Orlovsky - Alexandra Kovalevich


Rosalinde - Elena Semenova, conductor - Valery Kiryanov


Scene from the performance

 

Photos by Anton Dubrovsky

Ticket office +7 495 250-22-22

© 2020 Helikon Opera

Создание сайта - Dillix Media